วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555

คำทักทายในอาเซียน


  วันนี้ภาษาอาเซียน วันลำคำ เริ่มจากคำกล่าวทักทาย สวัสดี ในภาษาต่างๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งหลายกันดีกว่าครับ
คำกล่าวทักทาย (ภาษาอาเซียน)

บรูไน                   ซาลามัต ดาตัง

อินโดนีเซีย            ซาลามัต เซียง


มาเลเซีย               ซาลามัต ดาตัง

ฟิลิปปินส์               กูมุสตา


สิงคโปร์                 หนีห่าว

ไทย                    สวัสดี

กัมพูชา                 ซัวสเด

ลาว                      สะบายดี

พม่า                     มิงกาลาบา

เวียดนาม               ซินจ่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น